Lej Soundboks – Prismatch og intet depositum

Shareboks

Handelsbetingelser til Roskilde Festival ⛺

Her ser du et eksempel på vores lejekontrakt for vores Udvidet+ pakkeløsning. Denne pakke inkluderer en bred vifte af fordele såsom 24/7-sporing, en jordanker-lås for ekstra sikkerhed samt både tyveri- og skadesforsikring.

Vi har også andre pakker med forskellige lejebetingelser. Hvis du ønsker at se eksempler på lejekontrakter for vores andre pakker, eller hvis du har spørgsmål til den nedenstående kontrakt, så står vores team klar til at hjælpe dig.

Du er mere end velkommen til at kontakte os via e-mail på [email protected]. Alternativt kan du ringe til os på telefonnummer 53391195, hvor vi er klar til at besvare dine spørgsmål og guide dig igennem processen.

Vi ser frem til at høre fra dig og hjælpe med at finde den bedste løsning, der passer til dig og din camps behov. 

Lejekontrakt for Soundboks til Roskilde Festival 2024

1. Det lejede

1.1 Det lejede udgør: 

  • 1x SOUNDBOKS
  • 1x Batteri
  • 1x Lader
  • 1x Aux + adapter 
  • 1x Tracker
  • 1x 10% rabatkode til batteryswap 
  • 1x Tyveri- og skadesforsikring
  • 1x Jordanker-lås

1.2 Lejemålet er inklusiv levering til og fra Roskilde Festival.

1.3 Det lejede skal benyttes til Roskilde Festival og må ikke uden udlejers skriftlige samtykke benyttes til andet formål.

2. Det lejedes begyndelse og ophør

2.1 Lejeforholdet begynder den 29/6-2024 og slutter 6/7-2024.

2.2 Den totale leje udgør 3799 DKK fordelt på to rater. 1. rate udgør 999 DKK og indbetales ved bookingen. Den resterende leje er 2800 og betales ved afhentning.

2.3 Beløbet indbetales via MobilePay på følgende erhvervsnummer 948916. Lejeaftalen er bindende, når indbetalingen er foretaget og denne kontrakt underskrevet. 

2.4 Såfremt lejer ikke afhenter det lejede inden for det oplyste tidspunkt via mail, kan første rate af lejen ikke refunderes. Derudover forbeholdes retten til at beholde første rate af betalingen, såfremt lejer vælger at afbryde det lejede før festivalen. 

3. Det lejedes stand

3.1 Det lejede overdrages til lejer i fungerende stand. 

3.2 Mangler, som ved anvendelse af sædvanlig agtpågivenhed burde have været opdaget af Lejeren ved det lejedes aflevering, kan ikke påberåbes af Lejer, hvis Lejeren ikke påpeger manglerne ved afhentning. Det vil sige, at lejer ikke efter afhentning og besigtigelse af det lejede kan påberåbe fejl.  

4. Vedligeholdelse og ansvar

4.1 Lejers vedligeholdelsespligt. Lejeren skal omgås det lejede med sædvanlig omhu.

4.2 Lejeren skal overholde de almindelige ordensregler, der gælder for området, hvor det lejede er i brug. 

4.3 Såfremt lejer ikke leverer det lejede inden for den angivne tidsramme for afhentningstidspunktet, er det lejers ansvar at levere det lejede til udlejers adresse, Højvangs Alle 63, Esbjerg 6700 senest en uge efter lejeperiodens udløb. Tidspunktet for aflevering dikteres af udlejer medmindre lejer fremsender det lejede

4.4 Lejer skal anmelde eventuelle skader til udlejer uden ugrundet ophold. 

5. Tyveri- og skadesforsikring

5.1 Det lejede er dækket af en forsikring mod tyveri og skader under lejeperioden. Forsikringen dækker ikke skader forårsaget af grov uagtsomhed eller forsætlig misbrug, og lejer skal straks rapportere eventuelle skader eller tyveri til udlejer.

6. Lejeperiodens ophør  

6.1 Lejer kan med skriftlig forhåndsgodkendelse af udlejer aflevere det lejede før tid.