Lej Soundboks – Prismatch og intet depositum

Shareboks

Lejebetingelser

1. Lejerens alder:

1.1 Lejeren skal være mindst 18 år gammel.

1.2 Er lejer ikke fyldt 18 år, er det lejers værge, som skal underskrive en eventuel lejekontrakt.

2. Formål for udlejning:

2.1 Udstyret må kun bruges til personlige formål og må ikke udlejes til tredjemand eller bruges til erhvervsmæssige formål.

2.2 Fremleje til tredjemand kræver skriftlig godkendelse fra udlejeren.

3. Udstyrets anvendelse:

3.1 Det lejede udstyr må ikke tages med til udlandet uden skriftlig godkendelse fra udlejeren.

3.2 Lejeren er eneste bruger af udstyret og er juridisk ansvarlig for dets brug.

3.3 Lejeren skal sikre, at udstyret er beskyttet mod vejrforhold som regn, sne og vind.

4. Afhentning og returnering:

4.1 Afhentning og returnering af udstyret skal aftales med udlejer.

4.2 Lejer er ansvarlig for udstyret under hele lejeperioden.

4.3 Ved afhentning/returnering skal lejer kontrollere udstyret for eventuelle mangler.

5.Fortrydelsesret:

5.1 Lejer har ret til at fortryde reservationen ved at give en tydelig erklæring til udlejer inden for 14 dage.

6. Forsinket returnering:

6.1 Hvis udstyret ikke returneres til tiden, pålægges som udgangspunkt ekstra leje på 300,- kr. pr. påbegyndt time.

7. Ansvar for skader:

7.1 Lejeren er ansvarlig for skader forvoldt af det lejede udstyr og skal erstatte udstyret til vejledende udsalgspris.

8. Beslaglæggelse:

8.1 Hvis politiet eller en tredjepart beslaglægger udstyret, er lejeren ansvarlig for at kompensere udlejeren og dække eventuelle omkostninger.

9. Priser og betaling:

9.1 Priserne for leje fastsættes af udlejeren og kan ændres uden varsel.

9.2 Betaling kan ske via MobilePay, faktura eller kontant.

9.3 Forudbetaling til festivaler er som udgangspunkt ikke refunderbart. 

10. Ændringer og reparationer:

10.1 Ændringer eller reparationer af udstyret kræver skriftlig tilladelse fra udlejeren.

11. Ejendomsret og videreudlejning:

11.1 Udstyret tilhører udlejeren og må ikke videreudlejes, pantsættes, eksporteres eller sælges uden tilladelse.

12. Kontaktoplysninger:

12.1 Shareboks Aps – adresse: Højvangs alle 63, Esbjerg 6700

12.2 CVR-nummer: 42736864

12.3 E-mail: Shareboks1@gmail

13. Klager:

13.1 Hvis du ønsker at klage over en ydelse, kan klagen sendes til Center for Klageløsning.

Bemærk: Du er ansvarlig for at sikre udstyrets integritet og er erstatningsansvarlig i tilfælde af tyveri, hærværk, forsømmelse eller andet tab af udstyret. Shareboks ApS har i den forbindelse ret til at kræve lejeren et beløb svarende til Soundboksens nyværdi.